Wiedza

  1. 1982-1985 Wyższa Szkoła Oficerska w Szczytnie, ukończona z wyróżnieniem;
  2. 1985 – 1987 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Praca magisterska pt. „przestępstwa niegospodarności na podstawie badania akt sądowych” Ukończony z wynikiem bardzo dobrym;
  3. 1988 – 1990 Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończony z wynikiem bardzo dobrym. Praca magisterska, pt. wszczęcie postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym;
  4. 1994 1996 – Aplikacja Prokuratorska, zakończona Egzaminem Prokuratorskim z wynikiem ogólnym dobrym;
  5. 1997 – Akademia Ekonomiczna w Katowicach, studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego
  6. 2003 – 2004r., Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zakończone egzaminem i obroną pacy dyplomowej pt. Przestępstwo działania na szkodę spółek w świetle art. 585. kodeksu spółek handlowych, z oceną ogólną bardzo dobrą;
  7. 2004 – 2005r., Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Karnego Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, zakończone egzaminem z oceną ogólną bardzo dobrą;
  8. 2006r. Wpis na listę Radców Prawnych w Katowicach;
  9. 2012r. Wpis na listę Adwokacką w Katowicach;