Oferta

 1. Obrona , pomoc prawna oraz reprezentacja w sprawach:
  – Cywilnych w tym gospodarczych, spadkowych i rodzinnych
  – Administracyjnych
  – Karnych
  – inne
 2. Opracowywanie wystąpień do ogranów publicznych wraz z ich obsługą prawną
 3. Prawna ingerencja w patologiczne zachowania organów porządku prawnego RP, w tym:
  – bezczynność
  – ignorancję
  – oczywiste i rażące naruszenia prawa
 1. Udzielanie porad i sporządzenie opinii oraz opracowywanie projektów aktów prawnych;
 2. Zastępstwo procesowe w stosunkach prawnych z innymi podmiotami prawa (sądy;org. procesowe;administracja; in.);
 3. wywodzenie skarg kasacyjnych, występowanie przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 4. opracowywanie skarg konstytucyjnych i reprezentowanie skarżącego przed Trybunałem Konstytucyjnym;
 5. sporządzanie skarg do: Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu; Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu;
 6. wszechstronna i wieloaspektowa ocena stanów faktycznych wraz z podejmowaniem skutecznych i trafnych rozwiązań prawnych;
 7. prowadzenie szkoleń dla małych i średnich firm z branży usługowej w zakresie odpowiedzialności karnej i cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 8. pomoc w wyborze specjalistycznych i niszowych usług prawniczych;
 9. aktywne mediacje i doradztwo w rozwiązywaniu trudnych sytuacji o etiologii gospodarczej oraz prawnej. Czynny udział wnegocjacjach Opiniowanie dokumentów pod względem legalności oraz interesu klienta;
 10. pomoc w określeniu strategii dla małych i średnich firm z branży usługowej i doradczej, ukierunkowana na poprawę wizerunku firmy.

 

Laureat olimpiad przedmiotowych Wyróżnienie w  Konkursie Krasomówczym Prokuratur

Finalista konkursów prawa: cywilengo; karnego; o ruchu drogowym.

Medalista zawodów w strzelectwie sportowym.

Kolarstwo górskie i pływanie.   Fundacja „Lex Animal” – prezes, www.lexanimal.org.

Wyróżnienia w działalności społecznej na rzecz zwierząt i ochrony środowiska naturalnego.

Tel. stac.: Fax: 32 283-16-46
Tel. mob.: (+48) 606 638 709 oraz (+48) 606 843 819

e-mail: – kancelaria@plewnia.com.pl
skype: – antplewnia

Adres: ul. Kasztanowa 9, 41-923 Bytom